Úvodní stránka
vítejte na stránkách Odborné rady mládeže Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Novém Jičíně.
    Cílem těchto stránek je informační podpora osob pracujících s hasičskou mládeží v okrese Nový Jičín. Tyto stránky v žádné případě nejsou náhradou jiných informačních serverů s všeobecnými informacemi.
    Budeme rádi za každý podnět či připomínku k obsahu stránek, které napomohou ke zkvalitnění informovanosti osob pracujícich v hasičském mládežnickém hnutí v okrese Nový Jičín. Podněty či připomínky můžete zanechat v sekci Návštěvní kniha. Máte-li dotaz na kteréhokoliv člena okresní rady mládeže, můžete jej zaslat do mailové schránky (pokud ji má zřízenu) zveřejněné v sekci Okresní rada mládeže.

Na stránkách najdete mimo jiné:
- složení OORM, stručná charakteristika členů OORM
- plán práce OORM, zápisy z jednotlivých porad
- kalendář soutěží mladých hasičů (dále MH) v okrese Nový Jičín
- výsledky ze soutěží mladých hasičů organizovaných OSH ČMS Nový Jičín
- aktuální evidenci kolektivů MH, vč. kontaktních adres na vedoucí
- aktuální seznam rozhodčích
- vybrané dokumenty potřebné pro práci s MH (směrnice, metodiky aj.)
- kratičké reportáže a fotogalerie z akcí pořádaných OORM
- připravované akce OORM
- informace z oblasti vzdělávání a dotací
- odkazy na známé webové adresy SDH okresu Nový Jičín a SH ČMS
- dotazy na OORM k výkladu pravidel hry Plamen a pro celoroční činnost dorostu

WebZdarma.cz